Pozvánka na Výroční členskou schůzi ZO Zahrádkaři Lesní 2022

Výroční členská schůze ZO se bude konat 18.3.2022. Hlasovat o usnesení lze pouze korespondenčně v termínu do 18.3.2022 24:00.

Návrh usnesení obdrželi všichni členové zároveň s pozvánkou v průběhu listopadu 2021 a vyúčtováním za rok 2021. Případně je možné si jej stáhnout zde -> Usnesení VČS 2022