Archiv autora: Admin

Brigády pro osadu č.3

V sobotu 3.6.2023 od 8:00 do 12:00 se koná hromadná brigáda. Budou prováděné práce na cestách, oplocení a ostnatém drátu oplocení. Sraz je u hlavní brány v 8:00.

Zároveň je možné domluvit si individuální brigády s ing. Vlastimilem Platilem, tel: 736 671 264. V rámci těchto brigád je možné provádět nátěry a opravy sloupků oplocení, čištění bezprostředního okolí oplocení, ořez větví, úklid a opravy cest. Brigádu je nutné nejprve dohodnout a až po dohodě realizovat. Zpětné nahlášení brigády není možné.

Informace pro osadu č.2

Brigády pro osadu č.2 lze domlouvat pouze telefonicky
na telefonu 604170425, p.Barantál, do 30.6.2023.

Dne 19.6.2023 od 8.00 do 9.00 proběhne svoz kovového
odpadu pro osadu č.2. Vše co bude na osadní cestě, bude odvezeno do sběrných surovin.

Železný odpad je možné na cestu umístit den dopředu.

Dne 24.6.2023 od 10.00 do 13.00 bude umístěn kontejner na velký komunální odpad.

Platí pro všechny osady. Kontejner bude umístěný u popelnic.

Náhradní výroční členská schůze ZO

Program náhradní VČS ZO ČZS Lesní Klášterec nad Ohří dle §15 Stanov ČZS konané dne 27. dubna 2023 od 17 00 hodin v KC Klášterec nad Ohří

malý sál Violka

 1. Zahájení a přivítání hostů
  poznámka: jednání bez přestávky, připomínky ke zprávám až v diskusi
 2. Schválení  programu Výroční členské schůze
 3. Schválení složení předsednictva
  Výbor ZO a KK: ing, Marek, ing. Platil, př. Křivánek, př. Barantál a př. Šátková
 4. Volba pracovních komisí
  Mandátová :předseda př. Barantál a členové př. Křivánek a př.
  Návrhová: předsedkyně př. Šátková , členové ing. Marek a ing. Platil
 5. Zpráva o činnosti ZO za rok 2022 a plán práce na rok 2023
 6. Zpráva o hospodaření ZO v roce 2022 a návrh finančního rozpočtu na rok 2023
 7. Zpráva Kontrolní komise hodnotící rok 2022
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Provedení volby výboru na volební období 2019 – 2024
  Návrh doplnění výboru: př. – účetní, př. – vedoucí osady 03
 1. Diskuse
 2. Usnesení
 3. Závěr