Archiv rubriky: Nezařazené

Pozvánka na výroční členskou a volební schůzi

Výroční členská a volební schůze ZO ČZS Lesní Klášterec nad Ohří se koná v pátek 22. března 2024 od 16 hodin v Kulturním centru v Klášterci, malý sál „Violka“, jak bylo avizováno na Pozvánkách rozesílaných vloni v prosinci s vyúčtováním za rok 2023 a s platbami pro rok 2024 . Na této schůzi budou projednány nové informace a podrobnosti o pouštění vody a podmínky namontování nových vodoměrů před letošním pouštěním vody na zahrádkách.

Aktuální novinky

Výroční dokumenty za rok 2019 a rozpočet na rok 2020
Dokumenty s rozúčtováním vody a rekapitulací hospodaření za rok 2019 jsou dostupné na stránce dokumentů, stejně jako rozpočet na rok 2020.

V souladu s nařízením EU č.2016/679 (GDPR) bylo nutné především v sekci dokumentů viz odkaz
provést nějaké razantní úpravy. Nyní je web již „GDPR ready“.

Kam s odpadky?

Při práci na zahradě vzniká kromě domácího odpadu ještě odpad zahradní. Zdá se, že někteří osadníci stále neví, co s ním, a tak ho házejí jinam, než kam odpad patří.

Neházejte odstraněné větve do lesa. Je to stejné, jako byste házeli doma odpadky rovnou z okna. Nejenže svým chováním porušujete řád zahrádkářské osady, ale hlavně tím děláte nepořádek v lese. Bordel za plotem je pořád bordel.  Je úplně jedno, že se jedná o přírodní materiál. V tomto nepřirozeném množství les není schopen tolik materiálu strávit a pokud budete takto pokračovat, za pár let bude cesta do lesa nad osadou zcela obležená odloženým tlejícím materiálem.

Na zahradní odpad (větve, plevel) máte pod kolonií vyhrazený prostor vpravo od silnice. Jsou zde dvě místa. Při příjezdu k osadám se první nachází hned dole za odbočkou z ciboušovské silnice. Druhé místo najdete pod „ypsilonkou“, vpravo od popelnic.

Pokud je jeden z těchto prostorů označen zátarasou, neházejte odpad před zátarasy, kam rozhodně nepatří, ale do druhého úložného místa. Jednou za čas se nasbíraný materiál na poli řízeně pálí.

 

Ani na jedno z těchto míst nepatří: igelitové pytle, stavební odpad, směsný komunální odpad.

Zmiňované dvě popelnice s názvem CHATAŘI postavené na křižovatce tvaru Y pod koloniemi jsou určené pouze pro mimoklášterecké zahrádkáře. Klášterečtí zahrádkáři si mohou svůj odpad odnést/odvézt k popelnici v místě bydliště. Mimoklášterečtí tu možnost v případě delšího pobytu nemají, proto si odvoz těchto dvou popelnic platí. Prosíme proto všechny, aby již nezaplňovali nádoby svými věcmi.