Podzimní odstavení vodovodu.

Osada č.1 – Vypnutí a vypuštění vodovodu bude provedeno 21.10.2022 v podvečerních hodinách. Odečet a odpojení vodoměrů proběhne v sobotu 22.10.2022 od 9:00 hodin. Zpřístupnění vodoměru je nezbytně nutné. Až do provedení odečtu je také nutné zachovat plomby na vodoměru neporušené.

Osada č.2 – odečet a odpojení vodoměrů proběhne v sobotu 22.10.2022 od 8:00 hodin. Zpřístupnění vodoměru je nezbytně nutné. Až do provedení odečtu je také nutné zachovat plomby na vodoměru neporušené.

Osada č.3 – odečet a odpojení vodoměrů proběhne v neděli 23.10.2022 od 10:00 do 12:00 hodin. Zpřístupnění vodoměru je nezbytně nutné pod finanční sankcí 500,-Kč. Až do provedení odečtu je také nutné zachovat plomby na vodoměru neporušené.

Vypnutí vody v osadách bude závislé na počasí a může dojít k dřívějšímu odstavení. Odečty ale i v takovém případě proběhnou v uvedeném termínu.

Zahrada Čech – Litoměřice

ÚS ČZS v Chomutově pořádá pro své členy zájezd na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích.

Autobus z Klášterce nad Ohří odjíždí v úterý 13.9.2022 v 7:15 od Lidlu. Cena 170,- na osobu obsahuje i zlevněné vstupné na výstaviště.

Závazné objednávky zasílejte od 1.června 2022 na ing. Platila nebo můžete využít kontaktní formulář přímo zde na webu viz Napište nám …

Brigády na osadě č.1

Vážení přátelé zahrádkáři

Letošní brigády , jak jsem již předesílal budou věnovány úpravě vnitřních cest v naší osadě.

Vzhledem k tomu, že se jedná o logisticky náročnější úkon,
(zajištění materiálu, jeho uskladnění a zapůjčení techniky ke zhutnění)
Vás žádám o to aby jste dorazili v maximálním možném počtu
a to včetně všech dalších zájemců o placené brigády .

Jelikož samotná úprava cest bude prováděna navážkou drti, jejím rozhrabáním a zhutněním, jsou práce proveditelné i pro ženy a touto cestou Vás znovu prosím, aby jste v případě zájmu o brigády dorazili taktéž.

Termín : sobota 18.6. od 8:30 hod, sraz u osadního skladu.

Souběžně s úpravou cest, žádám ostatní osadníky, kteří se nebudou účastnit brigád aby byli ohleduplní a neparkovali uvnitř osady, popřípadě na pokyn, přejeli s autem mimo aktuálně upravovanou plochu.

Opravu cest děláme hlavně sami pro sebe.

Náhradní (individuální) plnění brigád pro letošek na osadě1 již nebude k dispozici.
Lze pouze po dohodě s vedoucím osady II p. Barantálem 604170425 (pouze pro ženy).