Brigády na osadě č.1

Vážení přátelé zahrádkáři

Letošní brigády , jak jsem již předesílal budou věnovány úpravě vnitřních cest v naší osadě.

Vzhledem k tomu, že se jedná o logisticky náročnější úkon,
(zajištění materiálu, jeho uskladnění a zapůjčení techniky ke zhutnění)
Vás žádám o to aby jste dorazili v maximálním možném počtu
a to včetně všech dalších zájemců o placené brigády .

Jelikož samotná úprava cest bude prováděna navážkou drti, jejím rozhrabáním a zhutněním, jsou práce proveditelné i pro ženy a touto cestou Vás znovu prosím, aby jste v případě zájmu o brigády dorazili taktéž.

Termín : sobota 18.6. od 8:30 hod, sraz u osadního skladu.

Souběžně s úpravou cest, žádám ostatní osadníky, kteří se nebudou účastnit brigád aby byli ohleduplní a neparkovali uvnitř osady, popřípadě na pokyn, přejeli s autem mimo aktuálně upravovanou plochu.

Opravu cest děláme hlavně sami pro sebe.

Náhradní (individuální) plnění brigád pro letošek na osadě1 již nebude k dispozici.
Lze pouze po dohodě s vedoucím osady II p. Barantálem 604170425 (pouze pro ženy).

Termíny brigád v roce 2022

Osada č.1 – prozatím nestanoveno.

Osada č.2 – 2.4., 9.4., 23.4., 30.4., 14.5., 21.5. vždy od 8:00. Náhradní termín po domluvě s Miloslav Barantál, tel: 604170425

Osada č.3 – 14.5., 28.5.,4.6. vždy od 8:00. Náhradní termín možno domluvit po tel. domluvě na tel:  733598544, Tomáš Horký

Zároveň budou rozdány členské známky a kalendáře.

PS: návrhy ohledně brigád vítány. Jeli potřeba něco důležitého opravit, udělat, nebo jenom uklízet a natírat(formou sms, nebo osobně)

Plombování vodoměrů – jaro 2022

Osada č.1 – 9.4. od 9:30 včetně plánu spuštění vody. V případě nepřízně počasí bude spuštění vody upřesněno.

Osada č.2 – 15.4. dopoledne.

Osada č.3 – 15.4. od 8:00 včetně plánu spuštění vody. V případě nepřízně počasí bude spuštění vody upřesněno.