Náhradní výroční členská schůze ZO

Program náhradní VČS ZO ČZS Lesní Klášterec nad Ohří dle §15 Stanov ČZS konané dne 27. dubna 2023 od 17 00 hodin v KC Klášterec nad Ohří

malý sál Violka

 1. Zahájení a přivítání hostů
  poznámka: jednání bez přestávky, připomínky ke zprávám až v diskusi
 2. Schválení  programu Výroční členské schůze
 3. Schválení složení předsednictva
  Výbor ZO a KK: ing, Marek, ing. Platil, př. Křivánek, př. Barantál a př. Šátková
 4. Volba pracovních komisí
  Mandátová :předseda př. Barantál a členové př. Křivánek a př.
  Návrhová: předsedkyně př. Šátková , členové ing. Marek a ing. Platil
 5. Zpráva o činnosti ZO za rok 2022 a plán práce na rok 2023
 6. Zpráva o hospodaření ZO v roce 2022 a návrh finančního rozpočtu na rok 2023
 7. Zpráva Kontrolní komise hodnotící rok 2022
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Provedení volby výboru na volební období 2019 – 2024
  Návrh doplnění výboru: př. – účetní, př. – vedoucí osady 03
 1. Diskuse
 2. Usnesení
 3. Závěr

Jarní spuštění vody 2023

Osady č.01 a č.02

POZOR, již ve čtvrtek 13.4.2023 je nutné mít uzavřený hlavní uzávěr vody na zahradě. Vodoměr namontujte nejpozději do soboty 15.4. 2023 do 9:00.

V sobotu 15.4.2023 od 9:00 budou postupně plombované vodoměry na jednotlivých zahradách. Je proto nutné umožnit přístup k vodoměru.

Osada č.03

V sobotu 22.4.2023 do 9:00 je nutné uzavřít hlavní uzávěr vody a namontovat vodoměr na zahradě. Po 9. hodině budou vodoměry postupně plombované. Je proto nutné umožnit přístup k vodoměru.