Informace od předsedy ZO Lesní a předpokládaný termín spouštění vody

Výroční členské schůze ZO ČZS Lesní se konala 17. března 2023, která ale bohužel nebyla usnášení schopná pro malou účast členů. Z 203 členů účast jen 49 zahrádkářů, ale dle §5 Stanov ČZS odstavce 4 je členská schůze usnášení schopná za účasti nejméně jedné třetiny členů, což činilo 68 členů. Na čtvrtek 30.března mám v plánu svolat výbor ZO Lesní. Případně rozhodneme ještě na jaře svolat podle §15 Stanov ČSZ Náhradní zasedání členské schůze, které dle odstavce 4 jedná pouze o záležitostech zařazených v programu předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu ZO Lesní, nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů ZO Lesní. Protože jinak bychom letos nemohli uskutečnit větší investiční akce z našich naspořených peněz na investice. Například společný nákup vodoměrů k postupné výměně na všech zahrádkách, opravy cest zatravňovacími dlaždicemi ve svažitých nebo podmáčených  částech v osadách a nátěry sloupků a oplocení nebo zřízení jedné brány na osadě 01 s dálkovým ovládáním.

Spouštění vody se předpokládá v obvyklém termínu v osadě 01+02 sobota 15. dubna 2023 a v osadě 03 sobota 22. 4.2023.