Podzimní odstavení vodovodu.

Osada č.1 – Vypnutí a vypuštění vodovodu bude provedeno 21.10.2022 v podvečerních hodinách. Odečet a odpojení vodoměrů proběhne v sobotu 22.10.2022 od 9:00 hodin. Zpřístupnění vodoměru je nezbytně nutné. Až do provedení odečtu je také nutné zachovat plomby na vodoměru neporušené.

Osada č.2 – odečet a odpojení vodoměrů proběhne v sobotu 22.10.2022 od 8:00 hodin. Zpřístupnění vodoměru je nezbytně nutné. Až do provedení odečtu je také nutné zachovat plomby na vodoměru neporušené.

Osada č.3 – odečet a odpojení vodoměrů proběhne v neděli 23.10.2022 od 10:00 do 12:00 hodin. Zpřístupnění vodoměru je nezbytně nutné pod finanční sankcí 500,-Kč. Až do provedení odečtu je také nutné zachovat plomby na vodoměru neporušené.

Vypnutí vody v osadách bude závislé na počasí a může dojít k dřívějšímu odstavení. Odečty ale i v takovém případě proběhnou v uvedeném termínu.