Jarní spouštění vodovodu

Letos je plánované spuštění vodovodu pro osady č.1 a č.2 stanoveno na 21.4.2018 v 8:00 hodin. Je nutné mít namontovaný vodoměr a uzavřený hlavní uzávěr vody na přívodu k zahradě. Zároveň je potřeba umožnit přístup na zahradu kvůli zaplombování vodoměrů.
Spuštění vodovodu pro osadu č.3 je zatím stanoveno na 7.4.2018 v 8:00 hodin dle návrhu z VČS.

POZOR ZMĚNA
Zkontrolujte si prosím i stáří vodoměru. Dle závěrů členské schůze z 23.3.2018 je potřeba mít vodoměr, jehož ocejchování není starší než 10 let.

Termíny brigád v roce 2018

V letošním roce je možné brigádnické hodiny odpracovat v těchto termínech:

Osada č. 1:

Nebyly zatím vyvěšené
Brigáda vždy začíná v 8:00 hodin a končí ve 13:00 hodin.

Osada č. 2:

7.dubna, 21.dubna, 5.května, 12.května, 26.května, 9.června, 23.června
Brigáda vždy začíná v 8:00 hodin a končí ve 13:00 hodin.

Osada č. 3:

Nebyly zatím vyvěšené
Brigáda vždy začíná v 9:00 hodin.

brigada