Podzimní odstavení vodovodu

Letošní podzimní odstavení vodovodu proběhne 21.10. dopoledne. Je nutné zajistit přístup na zahradu k provedení odečtu spotřeby vody.

Zároveň upozorňujeme všechny zahrádkáře, že rozplombování a sejmutí vodoměru je možné až po provedení odečtu.

Kam s odpadky?

Při práci na zahradě vzniká kromě domácího odpadu ještě odpad zahradní. Zdá se, že někteří osadníci stále neví, co s ním, a tak ho házejí jinam, než kam odpad patří.

Neházejte odstraněné větve do lesa. Je to stejné, jako byste házeli doma odpadky rovnou z okna. Nejenže svým chováním porušujete řád zahrádkářské osady, ale hlavně tím děláte nepořádek v lese. Bordel za plotem je pořád bordel.  Je úplně jedno, že se jedná o přírodní materiál. V tomto nepřirozeném množství les není schopen tolik materiálu strávit a pokud budete takto pokračovat, za pár let bude cesta do lesa nad osadou zcela obležená odloženým tlejícím materiálem.

Na zahradní odpad (větve, plevel) máte pod kolonií vyhrazený prostor vpravo od silnice. Jsou zde dvě místa. Při příjezdu k osadám se první nachází hned dole za odbočkou z ciboušovské silnice. Druhé místo najdete pod „ypsilonkou“, vpravo od popelnic.

Pokud je jeden z těchto prostorů označen zátarasou, neházejte odpad před zátarasy, kam rozhodně nepatří, ale do druhého úložného místa. Jednou za čas se nasbíraný materiál na poli řízeně pálí.

 

Ani na jedno z těchto míst nepatří: igelitové pytle, stavební odpad, směsný komunální odpad.

Zmiňované dvě popelnice s názvem CHATAŘI postavené na křižovatce tvaru Y pod koloniemi jsou určené pouze pro mimoklášterecké zahrádkáře. Klášterečtí zahrádkáři si mohou svůj odpad odnést/odvézt k popelnici v místě bydliště. Mimoklášterečtí tu možnost v případě delšího pobytu nemají, proto si odvoz těchto dvou popelnic platí. Prosíme proto všechny, aby již nezaplňovali nádoby svými věcmi.