Dokumenty

dokumenty

Pokud hledáte nějakou písemnost, týkající se zahrádkářské kolonie nebo základní organizace, zkuste se po ní poohlédnout v níže uvedeném seznamu dokumentů.

Možná právě zde naleznete to, co hledáte.

Seznam je průběžně aktualizovaný.


Osadní řád 2017 ZO Lesní.
Stanovy Českého zahrádkářského svazu. Aktualizace 2020

Změna územního plánu Klášterce nad Ohří, týkající se staveb na zahradách a v zahrádkářských koloniích.

Jednací řád Českého zahrádkářského svazu. Aktualizace 2020
Kupní smlouva vzor ZOČZS Lesní

Rok 2024

Usnesení VČS 2024
Zpráva kontrolní komise za rok 2023
Zpráva o majetku za rok 2023
Inventura DKP za rok 2023
Zpráva předsedy za rok 2023
Porovnání rozpočtu a skutečnosti za rok 2023
Plán práce na rok 2024
Rozpočet na rok 2024

Rok 2023

Program VČS 2023
Návrh usnesení VČS 2023
Schválené usnesení VČS 2023 z 27.4.2023
Zpráva mandátové komise pro VČS 2023
Zpráva o revizi hospodaření za rok 2022
Zpráva o majetku za rok 2022
Zpráva předsedy za rok 2022
Porovnání rozpočtu a skutečnosti za rok 2022
Plán práce na rok 2023
Rozpočet na rok 2023

Rok 2022

Zpráva o revizi hospodaření za rok 2021
Zpráva předsedy za rok 2021
Porovnání rozpočtu a skutečnosti za rok 2021
Plán práce na rok 2022
Rozpočet na rok 2022

Rok 2021

Usnesení z VČS 2021
Zpráva o revizi hospodaření za rok 2020
Zpráva předsedy za rok 2020
Porovnání rozpočtu a skutečnosti za rok 2020
Plán práce na rok 2021
Rozpočet na rok 2021

Rok 2020

Doplatky vody osady č.1 a č.2 za rok 2020
Doplatek vody osady č.3 za rok 2020
Spotřeba vody na jednotlivých zahradách za rok 2020
Rekapitulace hospodaření za rok 2019
Kalkulace doplatků vody 2019
Rozpočet na rok 2020
Usnesení z VČS 2020
Plán práce na rok 2020
Zpráva o revizi hospodaření v roce 2019

Rok 2019

Usnesení z VČS konané 22.3.2019.
Plán práce na rok 2019.
Informace o plánovaných nákladech na vnější oplocení.

Rok 2018

Doplatky za vodu 2018 po opravě.
Voda 2018
Usnesení z VČS konané 23.3.2018.
Plán práce na rok 2018.
Informace o bráně v osadě č.3 a novém účtu ZO.

Vzhledem k nařízení EU č.2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů musely být všechny doposud uložené dokumenty z webu odstraněny nejpozději do 25.5.2018, protože obsahují osobní údaje jako je jméno a příjmení. V případě zájmu o nahlédnutí do těchto historických dokumentů je možné se obrátit přímo na vedení ZO ČZS viz O nás Všechny nové dokumenty již budou na web ukládány bez těchto osobních údajů pouze s odkazem na číslo zahrady.