Jarní spouštění vodovodu

Letos je plánované spuštění vodovodu pro osady č. 1 a č. 2 stanoveno na 13. 4. 2019 v 9:00 hodin. Je nutné mít namontovaný vodoměr a uzavřený hlavní uzávěr vody na přívodu k zahradě. Zároveň je potřeba umožnit přístup na zahradu kvůli zaplombování vodoměrů.
Spuštění vodovodu pro osadu č. 3 je zatím stanoveno na 6. 4. 2019 v 9:00 hodin dle návrhu z VČS.

POZOR ZMĚNA
Zkontrolujte si prosím i stáří vodoměru. Dle závěrů členské schůze je potřeba mít vodoměr, jehož ocejchování není starší než 10 let.