Brigády pro osadu č.3

V sobotu 3.6.2023 od 8:00 do 12:00 se koná hromadná brigáda. Budou prováděné práce na cestách, oplocení a ostnatém drátu oplocení. Sraz je u hlavní brány v 8:00.

Zároveň je možné domluvit si individuální brigády s ing. Vlastimilem Platilem, tel: 736 671 264. V rámci těchto brigád je možné provádět nátěry a opravy sloupků oplocení, čištění bezprostředního okolí oplocení, ořez větví, úklid a opravy cest. Brigádu je nutné nejprve dohodnout a až po dohodě realizovat. Zpětné nahlášení brigády není možné.

Informace pro osadu č.2

Brigády pro osadu č.2 lze domlouvat pouze telefonicky
na telefonu 604170425, p.Barantál, do 30.6.2023.

Dne 19.6.2023 od 8.00 do 9.00 proběhne svoz kovového
odpadu pro osadu č.2. Vše co bude na osadní cestě, bude odvezeno do sběrných surovin.

Železný odpad je možné na cestu umístit den dopředu.

Dne 24.6.2023 od 10.00 do 13.00 bude umístěn kontejner na velký komunální odpad.

Platí pro všechny osady. Kontejner bude umístěný u popelnic.