Brigády pro osadu č.3

V sobotu 3.6.2023 od 8:00 do 12:00 se koná hromadná brigáda. Budou prováděné práce na cestách, oplocení a ostnatém drátu oplocení. Sraz je u hlavní brány v 8:00.

Zároveň je možné domluvit si individuální brigády s ing. Vlastimilem Platilem, tel: 736 671 264. V rámci těchto brigád je možné provádět nátěry a opravy sloupků oplocení, čištění bezprostředního okolí oplocení, ořez větví, úklid a opravy cest. Brigádu je nutné nejprve dohodnout a až po dohodě realizovat. Zpětné nahlášení brigády není možné.