Termíny brigád 2016

V letošním roce je možné brigádnické hodiny odpracovat v těchto termínech:

Osada č. 1:

9 dubna, 23.dubna, 7. května, 21.května, 4. června, 18. června
Brigáda vždy začíná v 8:00 hodin a končí ve 13:00 hodin.

Osada č. 2:

16. dubna, 30. dubna, 7. května, 21. května, 11. června, 25. června
Brigáda vždy začíná v 8:00 hodin a končí ve 13:00 hodin.

Osada č. 3:

2. dubna, 3. dubna, 9. dubna, 10. dubna, 16.dubna, 17.dubna
Brigáda vždy začíná v 9:00 hodin.

brigada

Jarní spuštění vodovodu

Nezapomeňte, že letos je plánované spuštění vodovodu stanoveno na 9.4.2016. Je nutné mít namontovaný vodoměr a uzavřený hlavní uzávěr vody na přívodu k zahradě. Zároveň je potřeba umožnit přístup na zahradu kvůli zaplombování vodoměrů.

Zkontrolujte si prosím i stáří vodoměru. Dle závěrů členské schůze je potřeba mít vodoměr, jehož ocejchování není starší než 5 let.

Program VČS ZO ČZS Lesní Klášterec

v pátek 18. března 2016 od 17:00 hodin
v kulturním domě v Klášterci

1. Zahájení a přivítání hostů
2. Schválení programu Výroční členské schůze
3. Schválení složení předsednictva
4. Volba pracovních komisí
5. Zpráva o činnosti ZO za rok 2015 a plán práce na rok 2016
6. Zpráva o hospodaření ZO v roce 2015 a návrh finančního rozpočtu na rok 2016
7. Zpráva Revizní skupiny hodnotící rok 2015
8. Zpráva mandátové komise
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

Všichni členové jsou srdečně zváni.