Koncept živé zahrady

Foto: Renata Šindelářová

Všimli jste si, že je mnohem méně vrabců než dřív? Že je velká vzácnost vidět sysla (dříve považovaného za škůdce)? Zaregistrovali jste, že na louku plnou pestrobarevných květů v přírodě moc často nenarazíte? To jsou bohužel důsledky naší, lidské činnosti. A bohužel je to také důkaz, že na planetě v posledních desetiletích opravdu dochází k masovému vymírání druhů a ztrátě biodiverzity. Vědci tvrdí, že  od 70. let vymřelo již 60 % druhů. Čím dál více rostlin a živočichů potřebuje naši ochranu. Ale děláme to i pro sebe. Protože rovnováhu přírody potřebujeme zachovat i kvůli sobě samým. Bez živočichů a rostlin to nepůjde….

Foto: Libor Šindelář

Samozřejmě je to třeba řešit celosvětově, ale každý vlastník půdy má jedinečnou možnost pomoci. Jak? Vytvořením tzv. živé zahrady. Tj. takové zahrady, kde budeme upřednostňovat biologické prostředky ochrany před chemickými, kde budou růst i původní rostliny, kde najdou zdroj potravy a úkryt hmyz, ptáci, ježci či ještěrky. Jak na to, najdeme na stránkách Živá zahrada zřízených Českým svazem ochránců přírody.

Foto: pixabay.com, autor: Oldiefan

Úplně minimální snahou můžeme pomoci ptákům. Z důvodu úhynu až 80 % hmyzu v posledních desetiletích a následkem rozsáhlých zemědělských ploch postupně vymírá velké množství ptáků. Bohužel již nestačí jako dřív zimní přikrmování. Aby ptáci při tak malém množství potravy, které mají v současné průmyslové krajině k dispozici, mohli přežít a rozmnožovat se, potřebují již celoroční přikrmování. Potřebují také zajistit více možností hnízdění a bezpečný a stálý přístup k vodě. S tím vším jim můžeme pomoci, aniž bychom zásadně měnili vzhled naší zahrady. Je to opravdu úplné minimum, kterým můžeme přispět k ochraně přírody. Těm, kteří se do toho pustí, doporučuji přečíst knihu Krmíme ptáky – ale správně.