Archiv štítku: vodovod

Plombování vodoměrů – jaro 2022

Osada č.1 – 9.4. od 9:30 včetně plánu spuštění vody. V případě nepřízně počasí bude spuštění vody upřesněno.

Osada č.2 – 15.4. dopoledne.

Osada č.3 – 15.4. od 8:00 včetně plánu spuštění vody. V případě nepřízně počasí bude spuštění vody upřesněno.

Podzimní odstavení vodovodu

Osada 01:    Voda se zavírá v sobotu 24. 10. 2020 od 9 hod. Účast nebo zpřístupnění vodoměrů nutné. Kdo nezajistí bude pokutován. Vaše případné dotazy a připomínky   pajakriv@seznam.cz   nebo mobil 736 670 615 v době od 9:00 do 18:00 hod.

Osada 02:    Odečty vodoměrů v sobotu 31. 10. 2020. V případě mrazivého počasí bude voda vypnuta dříve, odečet vodoměrů proběhne v daném termínu 31. 10. 2020. Barantál Miloslav mobil 604 170 425.

Osada 03:    Vypnutí vody v sobotu 17. 10. 2020, zároveň proběhne odečet vodoměrů 9 – 12 hod.

Jarní spouštění vodovodu

Letos je plánované spuštění vodovodu stanoveno na 18. 4. 2020 v 9:00 hodin. Je nutné mít namontovaný vodoměr a uzavřený hlavní uzávěr vody na přívodu k zahradě. Zároveň je potřeba umožnit přístup na zahradu kvůli zaplombování vodoměrů.