Brigády na osadě č.1

Vážení přátelé zahrádkáři

Letošní brigády , jak jsem již předesílal budou věnovány úpravě vnitřních cest v naší osadě.

Vzhledem k tomu, že se jedná o logisticky náročnější úkon,
(zajištění materiálu, jeho uskladnění a zapůjčení techniky ke zhutnění)
Vás žádám o to aby jste dorazili v maximálním možném počtu
a to včetně všech dalších zájemců o placené brigády .

Jelikož samotná úprava cest bude prováděna navážkou drti, jejím rozhrabáním a zhutněním, jsou práce proveditelné i pro ženy a touto cestou Vás znovu prosím, aby jste v případě zájmu o brigády dorazili taktéž.

Termín : sobota 18.6. od 8:30 hod, sraz u osadního skladu.

Souběžně s úpravou cest, žádám ostatní osadníky, kteří se nebudou účastnit brigád aby byli ohleduplní a neparkovali uvnitř osady, popřípadě na pokyn, přejeli s autem mimo aktuálně upravovanou plochu.

Opravu cest děláme hlavně sami pro sebe.

Náhradní (individuální) plnění brigád pro letošek na osadě1 již nebude k dispozici.
Lze pouze po dohodě s vedoucím osady II p. Barantálem 604170425 (pouze pro ženy).