Informace pro osadu č.2

Brigády pro osadu č.2 lze domlouvat pouze telefonicky
na telefonu 604170425, p.Barantál, do 30.6.2023.

Dne 19.6.2023 od 8.00 do 9.00 proběhne svoz kovového
odpadu pro osadu č.2. Vše co bude na osadní cestě, bude odvezeno do sběrných surovin.

Železný odpad je možné na cestu umístit den dopředu.

Dne 24.6.2023 od 10.00 do 13.00 bude umístěn kontejner na velký komunální odpad.

Platí pro všechny osady. Kontejner bude umístěný u popelnic.

Náhradní výroční členská schůze ZO

Program náhradní VČS ZO ČZS Lesní Klášterec nad Ohří dle §15 Stanov ČZS konané dne 27. dubna 2023 od 17 00 hodin v KC Klášterec nad Ohří

malý sál Violka

 1. Zahájení a přivítání hostů
  poznámka: jednání bez přestávky, připomínky ke zprávám až v diskusi
 2. Schválení  programu Výroční členské schůze
 3. Schválení složení předsednictva
  Výbor ZO a KK: ing, Marek, ing. Platil, př. Křivánek, př. Barantál a př. Šátková
 4. Volba pracovních komisí
  Mandátová :předseda př. Barantál a členové př. Křivánek a př.
  Návrhová: předsedkyně př. Šátková , členové ing. Marek a ing. Platil
 5. Zpráva o činnosti ZO za rok 2022 a plán práce na rok 2023
 6. Zpráva o hospodaření ZO v roce 2022 a návrh finančního rozpočtu na rok 2023
 7. Zpráva Kontrolní komise hodnotící rok 2022
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Provedení volby výboru na volební období 2019 – 2024
  Návrh doplnění výboru: př. – účetní, př. – vedoucí osady 03
 1. Diskuse
 2. Usnesení
 3. Závěr

Jarní spuštění vody 2023

Osady č.01 a č.02

POZOR, již ve čtvrtek 13.4.2023 je nutné mít uzavřený hlavní uzávěr vody na zahradě. Vodoměr namontujte nejpozději do soboty 15.4. 2023 do 9:00.

V sobotu 15.4.2023 od 9:00 budou postupně plombované vodoměry na jednotlivých zahradách. Je proto nutné umožnit přístup k vodoměru.

Osada č.03

V sobotu 22.4.2023 do 9:00 je nutné uzavřít hlavní uzávěr vody a namontovat vodoměr na zahradě. Po 9. hodině budou vodoměry postupně plombované. Je proto nutné umožnit přístup k vodoměru.