Přistavení velkokapacitního kontejneru

Dne 17.10.2020 bude na křižovatce příjezdových cest k osadám přistaven v době od 10:00 do 13:00, resp. do naplnění, velkokapacitní kontejner.

Do kontejneru prosím nevhazujte žádné chemikálie, nebezpečný nebo toxický odpad ani stavební suť.