Jarní spouštění vodovodu

Letos je plánované spuštění vodovodu stanoveno na 18. 4. 2020 v 9:00 hodin. Je nutné mít namontovaný vodoměr a uzavřený hlavní uzávěr vody na přívodu k zahradě. Zároveň je potřeba umožnit přístup na zahradu kvůli zaplombování vodoměrů.